Sorteeritud jäätmete kogumine

Linnas on korraldatud sorteeritud jäätmete kogumine. Tegemist on  nn Rohelise Punkti pakendikonteineritega   taaskasutatavate pakendijäätmete kogumiseks. 

Erkkollase kleepsuga rohelistesse konteineritesse kogutakse elanike poolt eelnevalt sorteeritud segapakendijäätmeid:
 
Plastpakend:
 • Jogurti- ja võitopsid, õli-, ketshupi- ja majoneesipudelid 
 •  Kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid 
 •  Plastnõud ja –pakendid, muud puhtad plastpakendid
 • Pakkekile 
Metallpakend: 
 • Toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja korgid
 • Konservpakendid
 • Alumiinium- ja plekkpurgid 
Joogikartong: 
 •  Piima-  ja mahlapakendid 
 • Muud puhtad kartongpakendid 
Klaaspakend:
 • Värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid,  siirupipudelid jm
 • Klaaspurgid 
 • Muud puhtad klaaspakendid 
NB!  Rohelise punkti pakendikonteineritesse ei sobi 
 • Toidujäätmed
 • Ohtlikud jäätmed 
 • Vanad riided ja jalanõud 
 • Aknaklaas ja lambipirnid
 • Tühjendamata ja määrdunud pakendid 
 • Tootega täidetud aerosoolipudelid ja kemikaalide pakendid
Kuna tooraine läheb otse ümbertöötlusele, peab konteinerite sisu  vähemalt 95% ulatuses vastama leoetletud nõuetele, muidu ei tühjendata sorteeritud prügi konteinereid TASUTA. Lähimate majade elanikutel on Rohelise Punkti konteinerite juurde pääsemiseks võtmed. 
 
Mida seisneb elanike kasu?  Elanike kasu seisneb selles, et sorteeritavate pakendijäätmete arvel  väheneb tasu eest väljaveetava prügi hulk, prügivedu muutub  odavamaks,  sest vähenevad konteinerite  mõõtmed ja  tühjendamise sagedus.  
Projekt on korraldatud  Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel Euroopa Regionaalarengu fondi (ERDF) rahalise abiga, mis on üks neljast regionaalarengut toetavast Euroopa struktuurifondist.
 
Biolagunevad jäätmed tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi!
 
Biolagunevad jäätmed on põhiliselt toidujäätmed. Need tuleb viia konteinerisse, mis on tähistatud vastava kirja või märgisega. Maardu jäätmehoolduseeskiri kohustab biolagunevaid jäätmeid koguma eraldi mahutisse elamutes, kus on vähemalt 8 korterit.
 
Biolagunevate jäätmete konteinerisse tuleb panna:
 • Liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritooted, juustud, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed. 
 • Majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, teepakid. 
 • Toataimed ja lõikelilled. 
Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei tohi panna:
 • Toiduõli, piima, hapupiima, suppi, kastmeid ja muid vedelaid toite ja toiduaineid
 • Vedelikke
 • Suuri konte
 • Kilet, metalli, klaasi, tuhka, suitsukonisid, pakendeid, vahatatud ja kiletatud pappi ja muid bioloogiliselt mittelagunevad jäätmeid.
Enne kui viid biolagunevad jäätmed konteinerisse, pakenda nad biolagunevasse või läbipaistvasse kotti. Kindlasti ei tohi kasutada musta või läbipaistmatut kilekotti. Konteineri korrashoiu ja puhtuse eest vastutab jäätmevaldaja.
 
Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei tohi panna muid jäätmeid! 
Kui biolagunevate jäätmete konteinerisse on pandud muud prügi, on vedajal õigus esitada arve tühisõidu eest ja lisaks sama suurusega segaolmejäätmete mahuti tühjendamise eest.