Eluasemeteenus

 

Eluasemeteenuse eesmärk on eluaseme võimaldamine neile isikutele kes ise ei ole võimelised endale eluaset muretsema ja kelle elukoha aadressiandmeteks on kantud rahvastikuregistrisse Maardu linn:

  • lastekodust elluastujad, kes enne asenduskoduteenusele suunamist elasid alaliselt Maardu haldusterritooriumil
  • kinnipidamiskohast vabanenud, kes enne vanglasse sattumist elasid alaliselt Maardu  haldusterritooriumil
  • puudega isikud
  • isikud, kelle eluruum on hävinud või muutunud elamiskõlbmatuks
  • muudel asjaoludel väljapääsmatusse olukorda sattunud või iseseisvalt toimetulekuraskustega isikud

Eluruumide kasutamist korraldab linnavalitsuse Sotsiaaleluruumi komisjon.  Teenuse osutamiseks sõlmitakse üürileping Maardu Sotsiaalmajaga (Kallasmaa 9, Maardu),  mis tegutseb kahes hoones aadressitel Kallasmaa 9 ja Kallasmaa 12 ning hallatavates korterites. 

Sotsiaalmajas on olemas puuetega inimestele kohandatud eluruumid.

Lisateenused Sotsiaalmajas

  • Pesumasina kasutamise teenus (tasuline). Teenust võimaldatakse vähekindlustatud isikutele, pensionäridele ja puudega isikutele Sotsiaalmajas (Kallasmaa 9) Teenuse hind: 1,25 eurot  ühe masinatäie eest (ilma pesupulbrita)
  • Dušiteenus. Teenust võimaldatakse vähekindlustatud isikutele, pensionäridele ja puutega inimestele aadressil Kallasmaa 9.
  • Toiduabi sotsiaalabiosakonna poolt väljastatud toidutalongidega

Sotsiaaleluruumi komisjon

Maardu Linnavalitsuse juures tegutseva Sotsiaaleluruumi komisjoni ülesandeks on sotsiaalruume taotlevate isikute arvestuse pidamine ja sotsiaaleluruumide üürile andmine.
 
 
Regulatsioon: