Valige aasta vaatamiseks

2023

Korterelamute hoovide heakorrastamistööd

Nr

Taotleja nimi

Tegevus

Taotluse summa

(eurodes)

 

1

 

Maardu linn,

Kallasmaa tn 20 korteriühistu

Puude korrastamine

300

2

Maardu linn,

Ringi tn 44a korteriühistu

Sademeveeprobleemi lahendamine

3000

3

Maardu linn,

Ringi tn 52 korteriühistu

Liiklusmärkide paigaldamine

787,50

4

Maardu linn,

Karjääri tn 13 korteriühistu

Haljasala korrastamine, põõsaste istutamine ja parkimiskohtade märgistamine

1152 

5

Maardu linn,

Karjääri tn 13 korteriühistu

Videovalvesüsteemi paigaldamine

775

6

Maardu linn,

Stardi tn 7 korteriühistu

Sissepääsu ees oleva ala remont ja kaldtee ehitamine

5000 

7

Maardu linn,

Veeru tn 18 korteriühistu

Haljasala korrastamine

249,48 

8

Maardu linn,

Stardi tn 5 korteriühistu

Sissepääsu ees oleva ala remont ja kaldtee ehitamine

5000 

9

Maardu linn,

Keemikute tn 30 korteriühistu

Sissepääsu ees oleva ala remont ja kaldtee ehitamine

1993,20

 

KOKKU

 

18 257,18

 

Korterelamute rekonstrueerimine

Nr

Taotleja nimi

Tegevus

Taotluse summa

(eurodes)

1.

Maardu linn, Orumetsa tn 12 korteriühistu

Akende vahetamine trepikodades

262

 

2

 

Maardu linn, Keemikute tn 29 korteriühistu

Akende vahetamine trepikodades

262

3

Maardu linn,

Stardi tn 4 korteriühistu

Välisukse vahetamine

464,40

 

KOKKU

 

988,40

 

 

2022

Korterelamute hoovide heakorrastamistööd

Nr

Taotleja nimi

Tegevus

Taotluse summa

(eurodes)

 

1

 

Maardu linn,

Salu tn 8 korteriühistu

Videovalvesüsteemi paigaldus

679,20

2

Maardu linn,

Noorte tn 3 korteriühistu

Aia paigaldus

310,02

3

Maardu linn,

Keemikute tn 39B korteriühistu

Parkla ehitus

5 000

4

Maardu linn,

Kütte tn 4

korteriühistu

Sademevee ära juhtimine

5 000

5

Maardu linn,

Ringi tn 27 korteriühistu

Sissekäigu trepi renoveerimine Tegevuse kood 012

3 000

6

Maardu linn,

Keemikute tn 36 korteriühistu

Sademevee ära juhtimine

5 000

7

Maardu linn,

Kütte tn 11

korteriühistu

Sissekäigu trepi renoveerimine Tegevuse kood 012

5 000

8

Maardu linn,

Kütte tn 8

korteriühistu

Prügimaja paigaldus

2 172

9

Maardu linn,

Ringi tn 52 korteriühistu

Hoovi inventaari paigaldamine, ohtliku puu langetamine

891,59

10

Maardu linn,

Ringi tn 64a/ korteriühistu

Sissekäigu trepi renoveerimine Tegevuse kood 012

1 450

11

Maardu linn,

Mäeotsa tn 7 korteriühistu

Prügikonteinerite paigaldus

2 477,79

12

Maardu linn,

Nurga tn 4 korteriühistu

Haljasala taastamine

1 845

13

Maardu linn,

Keemikute tn 39B korteriühistu

Videokaamerad

837

14

Maardu linn,

Keemikute tn 39B korteriühistu

Parkla ehitus

4 896

15

Maardu linn,

Ringi tn 33 korteriühistu

Parkla ehitus

16 580

16

Maardu linn,

Ringi tn 33 korteriühistu

Sissekäigu trepi renoveerimine Tegevuse kood 012

5 000

17

Maardu linn, Stardi  tn  5 korteriühistu

Sissekäigu trepi renoveerimine Tegevuse kood 012

5 000

18

Maardu linn, Karjääri  tn  5 korteriühistu

Sissekäigu trepi renoveerimine Tegevuse kood 012

1 377

19

Maardu linn, Avar tn  3 korteriühistu

Parkla ehitus

0

 

KOKKU

 

66 515,60

 

Korterelamute rekonstrueerimine

Nr

Taotleja nimi

Tegevus

Taotluse summa

(eurodes)

1.

Maardu linn, Orumetsa  tn 6 korteriühistu

Katuse remont

10 000

 

2

 

Maardu linn, Stardi   tn 6 korteriühistu

Elektripaigaldise remont

      552

3

Maardu linn,

Keemikute tn 28 korteriühistu

Elamu katuse ja fassaadi renoveerimine

20 000

4

Maardu linn, Karjääri   tn 5 korteriühistu

Elamu välisukse vahetamine

870,90

5

Maardu linn,  Keemikute   tn 12 korteriühistu

Elamu fassadi renoveerimine

   10 000

 

KOKKU 2022

 

41422,90

 

 

2021

Korterelamute hoovide heakorrastamistööd

Nr

Taotleja nimi

Tegevus

Toetuse summa

(eurodes)

 

1

 

Maardu linn,

Avar tn 2 korteriühistu

Sademevee ära juhtimine

5000

2

 

Maardu linn,

Avar tn 2 korteriühistu

Kõnnitee remont

5000

3

Maardu linn,

Keemikute tn 39B korteriühistu

Parkla remont

5000

4

Maardu linn,

Keemikute tn 39B korteriühistu

Lift

5000

5

Maardu linn,

Keemikute tn 36

korteriühistu

Sissepääsu ees oleva ala remont  ja sademevee ära juhtimine

5000

6

Maardu linn,

Ringi tn 25 korteriühistu

Videovalvesüsteemi paigaldus

1645,50

7

Maardu linn,

Keemikute tn 4 korteriühistu

Trepikoja esise remont  ja kaldtee ehitamine

5000

8

Maardu linn,

Stardi tn 6 korteriühistu

Parkla ehitus

5000

9

Maardu linn,

Stardi tn 7 korteriühistu

Laste mänguväljaku ehitus

3000

10

Maardu linna

Keemikute tn 21/Orumetsa tn 1 korteriühistu

Sademevee ära juhtimine

2328

11

Maardu linn,

Kellamäe tn 5 korteriühistu

hoovitee asfalteerimine

5000

12

Maardu linn,

Mäeotsa tn 7 korteriühistu

Jäätmete kogumismahutite paigaldus

2976,40

13

Maardu linn,

Langu tn 3 korteriühistu

Sademevee ära juhtimine, haljasala

1992

14

Maardu linn,

Ringi tn 52 korteriühistu

Hooviinventaari paigaldamine, kõrghaljastuse ja haljasala parendamine

2640,80

15

Maardu linn,

Kallasmaa tn 15 korteriühistu

Parkla ehitamine

5000

16

Maardu linn,

Kallasmaa tn 15 korteriühistu

Videovalvesüsteemi paigaldus

1996,44

17

Maardu linn,

Avar tn 5 korteriühistu

Haljasala parendamine

250

18

Maardu linn,

Veeru tn 16 korteriühistu

Sademevee ära juhtimine

2520

19

Maardu linn,

Veeru tn 16 korteriühistu

Haljasala parendamine

500

20

Maardu linn,

Stardi  tn 5 korteriühistu

Tee remont

5000

21

Maardu linn,

Avar tn 6 korteriühistu

Tee remont

5000

22

Maardu linn,

Avar tn 6 korteriühistu

Kõnnitee remont

5000

23

Maardu linn,

Keemikute tn 39 korteriühistu

Parkla laiendamine

5000

24

Maardu linn,

Keemikute tn 39 korteriühistu

Kõnnitee rajamine

5000

 

KOKKU

 

89849,14

 

Korterelamute rekonstrueerimine

Nr

Taotleja nimi

Tegevus

 

Toetuse summa

(eurodes)

1

Maardu linn, Orumetsa  tn 3 korteriühistu

Katuse remont

10 000

2

Maardu linn, Keemikute  tn 26 korteriühistu

Katuse remont

10 000

3

Maardu linn,

Keemikute tn 23/ Orumetsa tn 2 korteriühistu

Katuse remont

10 000

4

Maardu linna

Keemikute tn 21/Orumetsa tn 1 korteriühistu

Fassaadi remont

10 000

5

Maardu linn, Kallasmaa  tn 26 korteriühistu

Katuse remont

10 000

6

Maardu linn, Karjääri  tn 13 korteriühistu

Tulekahjusignalisatsiooni projekteerimine ja paigaldamine

3 774,96

 

7

Maardu linn, Kütte tn 10 korteriühistu

Katuse remont

10 000

8

Maardu linn, Kütte tn 4 korteriühistu

Katuse remont

10 000

 

KOKKU

 

73774,96

 

2020

Korterelamute hoovide heakorrastamistööd

Nr

Taotleja nimi

Toetuse summa

(eurodes)

Tegevus

1

Maardu linn,

Kellamäe tn 8 korteriühistu

3 000

Sademevee ärajuhtimine

2

Maardu linn,

Avar tn 6 korteriühistu

3 000

Sademevee ärajuhtimine

3

Maardu linn, Orumetsa tn 4 korteriühistu

402,30

(realiseerimata)

Parkla renoveerimine ja liiklusmärkide paigaldamine

4

Maardu linn,

Kütte  tn 11 korteriühistu

1 754,70

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

5

Maardu linn,

Keemikute tn 39b korteriühistu

900

(tegelik maksumus 821,95)

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

6

Maardu linn,

Langu tn 9 korteriühistu

3 000

Sademevee ärajuhtimine

7

Maardu linn,

Nurga tn 8 korteriühistu

3 000

Hoovi heakorrastustööd

8

Maardu linn,

Nurga tn 4 korteriühistu

2 613

(tegelik maksumus 2151,96)

Tee asfalteerimine

 

9

Maardu linn,

Nurga tn 6 korteriühistu

2 613

(tegelik maksumus 2151,96)

Tee asfalteerimine

10

Maardu linn,

Ringi tn 29 korteriühistu

2 101

Hoonesse sissekäigu parendamine

11

Maardu linn,

Keemikute tn 27 korteriühistu

435

Liiklusmärkide paigaldamine

 

12

Maardu linn,

Keemikute tn 39A korteriühistu

3 000

Sademevee ärajuhtimine

13

Maardu linn,

Teemeistri tn 4 korteriühistu

735,60

Sademevee ärajuhtimine

 

KOKKU

26 554,60

 

 

Korterelamute rekonstrueerimine

Nr

 

Taotleja nimi

Toetuse summa

(eurodes)

 

Tegevus

1

KÜ Orumetsa tn 14

10 000

 

Katuse renoveerimine

2

KÜ Stardi tn 6

10 000

Katuse renoveerimine

3

KÜ Noorte tn 3

162,87

Fassaadi renoveerimine

(akende vahetamine)

 

 

 

 

 

KOKKU

20 162,87

 

 

 

2019

Korterelamute hoovide heakorrastamistööd

Nr

Taotleja nimi

Toetuse summa

(eurodes)

Tegevus

1

Maardu linn,

Ringi  tn 56 korteriühistu

3 000

(realiseerimata)

Parkla ehitamine

2

Maardu linn,

Kellamäe tn 16 korteriühistu

3 000

Kõnnitee ehitamine + Sademevee ära juhtimine

3

Maardu linn,

Veeru tn 6 korteriühistu

3 000

(realiseerimata)

Parkla ehitamine

 

4

MTÜ Kallasmaa Kaasomanikud

639,90

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

5

Maardu linn,

Veeru  tn 16 korteriühistu

3 000

Kõnnitee ehitamine + Sademevee ära juhtimine

6

Maardu linn, Karjääri tn 9 korteriühistu

3 000

 

Sademevee ära juhtimine

7

Maardu linn, Kallasmaa tn 5 korteriühistu

1 682

Sademevee ära juhtimine

8

Maardu linn, Keemikute tn 4 korteriühistu

3 000

(realiseerimata)

Kõnnitee ehitamine

9

Maardu linn,

Avar tn 4 korteriühistu

3 000

Sademeveeprobleemi lahendamine

10

Maardu linn,

Ringi tn 52 korteriühistu

1 817

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

Pinkide paigaldus

11

Maardu linn, Kallasmaa tn 13 korteriühistu

3 000

Kõnnitee renoveerimine

12

Maardu linn,

Veeru tn 14 korteriühistu

614,40

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

 

13

Maardu linn,

Kellamäe tn 2 korteriühistu

 

 

3 000

(realiseerimata)

Parkla ehitamine

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

14

Maardu linn, Orumetsa tn 7 korteriühistu

3 000

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

Sademevee ära juhtimine

15

Maardu linn,

Langu tn 9 korteriühistu

2928,70

Kõnnitee renoveerimine

16

Maardu linn,

Veeru tn 8 korteriühistu

3 000

Parkla ehitamine

 

 

 

 

 

KOKKU

 

40 682

 

 

Korterelamute rekonstrueerimine

Nr

 

Taotleja nimi

Toetuse summa

(eurodes)

 

Tegevus

1

KÜ Karjääri 9

10 000

 

Fassaadi renoveerimine

2

KÜ Stardi 4

10 000

 

Katuse renoveerimine

3

KÜ Orumetsa 6

701,00

 

Fassaadi renoveerimine

4

KÜ Keemikute 20

440,00

 

Katuse remont

 

 

KOKKU

 

21 141

 

 

2018

Korterelamute hoovide heakorrastamistööd

Nr

Taotleja nimi

Toetuse summa

(eurodes)

Tegevus

1

KÜ Ringi 54A

970,80

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

2

KÜ Stardi 3

1 200,-

(Tegelik maksumus 1114,20)

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

3

KÜ Veeru 8

3 000,-

 (realiseerimata)

Parkla ehitus

4

KÜ Kellamäe 4/6

1 458,-

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

5

KÜ Ringi 56

3 000,-

(realiseerimata)

Parkla ehitamine

6

KÜ Ringi 54

998,19

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

7

KÜ Ringi 9

3 000,-

Autoparkla laiendamine

8

KÜ Kallasmaa 13

1 243,-

Kõnnitee renoveerimine

9

KÜ Keemikute 39b

3 000,-

Kõnnitee renoveerimine

10

KÜ Avar 4

3 000,-

Parkla ehitamine

11

KÜ Maardu Keemikute 39A

3 000,-

(tegelik maksumus 1288,06)

Lifti ehitus

12

KÜ Kellamäe 10

2 500,-

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

13

KÜ Kütte 11

3 000.-

Kõnnitee ehitamine

14

KÜ Nurga 4

2 738,-

Kõnnitee renoveerimine

15

KÜ Veeru 6

3 000,-

(realiseerimata)

Parkla ehitamine

16

KÜ Veeru 22

1557,75

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

17

KÜ Veeru 18

3 000,-

Kõnnitee renoveerimine

18

KÜ Ringi 44

1 200,-

(tegelik maksumus 1136,28)

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

19

KÜ Kallasmaa 10

   951,-

Sademevee ärajuhtimine

20

KÜ Kallasmaa 5

 3 000,-

(realiseerimata)

Sademevee ärajuhtimine

21

KÜ Keemikuite 36

265,-

Lillevaaside paigaldus

22

KÜ Kallasmaa 28

1 867,20

Kõnnitee renoveerimine

23

KÜ Kellamäe 12

1 120,-

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

24

KÜ Kellamäe 16

 

894,-

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

25

KÜ Kellamäe 8

1761,-

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

 

KOKKU

50723,94

 

 

Korterelamute rekonstrueerimine

Nr

Taotleja nimi

Toetuse summa

(eurodes)

 Tegevus

1

Maardu linn, Mäeotsa tn 4 korteriühistu (80477779)

5 000

 

Katuse renoveerimine

2

Maardu linn, Noorte tn 3 korteriühistu (80416660)

5 000

Katuse renoveerimine

3

Maardu linn, Keemikute 31 korteriühistu (80172040)

 

1177

 

Katuse remont

 

 

KOKKU

11 177

 

 

2017

Korterelamute hoovide heakorrastamistööd

Nr

Taotleja nimi

Taotluse summa

(eurodes)

Tegevus

1

KÜ Kellamäe 5

3 000,-

Autoparkla ja kõnnitee renoveerimine

2

KÜ Ringi 52

3 000,-

Kõnnitee remont ja ehitus

3

KÜ Ringi 9

3 000,-

Autoparkla laiendamine

4

MTÜ Kallasmaa Kaasomanikud

3 000,-

Sademevee juhtimise  majast

5

KÜ Kellamäe 20

3 000,-

Kõnnitee asfalteerimine

6

KÜ Avar 4

3 000,-

Kõnnitee ehitamine

7

KÜ Maardu Keemikute 39A

3 000,-

Lifti ehitus

8

KÜ Kellamäe 10

3 000,-

Autoparkla laiendamine

9

KÜ Orumetsa 7

3 000,-

Autoparkla ehitamine

10

KÜ Kellamäe 18

3 000,-

Sõidutee asfalteerimine

11

KÜ Veeru 24

3 000,-

-Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

-Kõnnitee remont

-Sadeveeprobleemi lahendamine

12

KÜ Nurga 4

1 955,40 (tegelik maksumus 1577,40)

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

13

KÜ Ringi 44

1 206,72

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

14

KÜ Nurga 8

1 720,62

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

15

KÜ Nurga 6

 1 017,-

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

16

KÜ Keemikuite 4

2 380,-

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

-Prügimaja ehitus

17

KÜ Ringi 46

1 115,82

Haljasala taastamine ja pinkide paigaldus

18

KÜ Kellamäe 4/6

 

432,-

Sademevee ärajuhtimine

19

HÜ Avar

3 000,-

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine

20

KÜ Ringi 5

 

3 000,-

 (realiseerimata)

Autoparkla ehitamine

 

KOKKU

48 827,56

 

 

2016

Korterelamute hoovide heakorrastamistööd

Nr

Taotleja nimi

Toetuse summa

(eurodes)

Tegevus

1

KÜ Kellamäe 14

5 793,60

Kõnnitee ehitamine

2

KÜ Ringi 25

3 000,00

Kõnnitee ehitamine

3

KÜ Ringi 13

3 000,00

Parkla laiendamine ja kõnnitee ehitamine

4

KÜ Stardi 3

3 000,00

Sõidutee ja kõnnitee asfalteerimine

5

KÜ Veeru 14

3 000,00

Kõnnitee ehitamine

6

KÜ Kütte 11

3 000,00

Parkla ehitus

7

KÜ Ringi 29

2 640,00

Kõnnitee ehitamine

8

KÜ Ringi 33

2 736,00

Kõnnitee ehitamine

9

KÜ Langu 3

1 123,00

Kõnnitee ehitamine

10

KÜ Langu 5

1 200,00

Kõnnitee ehitamine

11

KÜ Orumetsa 4

    325,00

Kõnnitee ehitamine

12

KÜ Keemikute 28

1 182,00

Kõnnitee ehitamine

 

KOKKU

29999,60