Valige aasta vaatamiseks

2021

Organisatsioon Projekt Eesmärk Toetus
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Maardu Peaingel Miikaeli KogudusMTÜ E-õpe pühapäevakoolis distantsõppe korraldamine kuni kestab koronakriis. 1225
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõelähtme Püha Neitsi Maarja Kogudus Kristliku maailmavaate tutvustamine Muuga Sadama Meremeeste kodu kabelis toimuvate jumalateenistuste läbiviimiseks vajalike kirikuriistade soetamine Poola kauplusest Sacrum. 500
MTÜ Klubi Arhideja Rahvatantsude kultuuri arendamine Maardus Rahvatantsude kultuuri säilitamine ja arendamine Maardus 564
Muuga Selts Muuga Seltsi 2021. aasta tegevustoetus Projekti eesmärgiks on Muuga piirkonna elanikele avalike ürituste (koosolekud, klubiõhtud, laadad, matkad jms) korraldamise kaudu piirkonda puudutava informatsiooni edastamine, seltsielu edendamine ning uute teadmiste omandamine.  1000
Kallavere Keskkool Kallavere Keskkooli sihtfinatseerimine projekt Maarduvisioon 2021 Pakkuda Maardu linna õpilastele (vanuses 6-19 eluaastat k.a eelkoolilapsed, kes lähevad sügisel kooli) distantsõppe ja koroonakriisile vahelduseks rõõmsat, võimalusi pakkuvat ja kosutavat ent ohutut tegevust. Muusika ühendab ja muusika rõõmustab ning seetõttu lauluvõistluse korraldamine sellisel keerulisel ajal on ainuõige tegu meie linna õpilaste jaoks. Läbi Maarduvisiooni saavad lapsed ennast proovile panna. Lisaks võimalusi areneda ja koostööd teha väga erinevate koostööpartnerite ja tegevustega nt. juhendajaga töötamine läbi veebikeskkonna, võimalus teha muusikavideot, saada head praktikat lauluõpetuses ning võimalus luua uusi ja häid kontakte tulevikuks. 1000
MTÜ Klubi Arhideja Rahvariiete valmistamine Linnapäeva raames uue tantsu esitlus 120
Jekaterina Nagovitšõna Maardu-Paide võrgustiku loomine Paida linnaelanikele Maardu spordikultuuri tutvustamine 264
MTÜ HARMONY Uue kostüümid uutele tantsudele Osalemine linnaüritustel ja Maardu hea maine kujundamine 1000
MTU Kubi  Arhideja Rahvatantsugruppide väljasõidu loomingupäev Maardu linna tantsukollektiivide tutvustamine Pärnu linna tantsukollektiividega 450
MTÜ  JAGORY Tantsu meistriklass Kunsti populariseerimine eakate seas 310
MTÜ HARMONY Uud kostüümid inspiratsiooniks Osalemine linnaüritustel ja Maardu hea maine kujundamine 1000
MTÜ  JAGORY Maardu-F-Eestis-2020 Kultuuridevahetus, kuntsi populariseerimine, rahvusvahelised suhted 1570
Andre and co MTÜ Laste Liiklusvahendite paraad Lõbus perekondlik ajaveetmine 506
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Maardu Peaingel Miikaeli KogudusMTÜ Vitraaži õpituba Vitraaži ajalugu on väga pikk ulatudes keskaega, mil alustati kirikute ehitusega. Aknapinnad kaeti algselt kivi-, hiljem tinaraamidesse paigutatud värviliste klaasidega, millele olid maalitud piiblistseenid. Koos gooti kirikute ehitusega vähenesid seinapinnad ja asemele tuli veelgi rohkem  pühalikku värvilist valgust külvavaid  vitraažaknaid. 370
Harmony MTÜ Laiendame silmapiiri Viljandimaa ajalooga ja kultuuriga tutvumine ning "Bella" esitamine 370
Maardu Noortekeskus Paintball Mäng Noorte vabaaja hõivamine, ühishuvitegevus. 900
MTÜ Emade linn Muuga tervisejooks ja -kõnd Ürituse eesmärk on suurendada liikumisharrastusega tegelejate osakaalu Maardu linnas, tõsta
liikumise ja sportimise alast teadlikkust ning panna inimesed rohkem märkama sporti ja
liikumisharrastust.
600
MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME Maardu Toidupanga projekt Suurpuhastuse korraldamine Maardu Toidupangas. Vabatahtlike tänuüritus. 1000
MTÜ Klubi Arhideja Rahvatantsugruppide loomingupäev Loominguliste kogemuste vahetamine ja Maardu rahvatantsu tutvustamine Saaremaal.
Kaasatud on erinevad Maardu linna tantsugrupid.
1281
MTÜ Klubi Arhideja Rahvatantsugruppide loomingupäev Pärnu kollektiividega tutvumine ja vaba aja veetmine 450

 

2020

Organisatsioon Projekt Eesmärk Toetus
MTÜ Muuga Selts Muuga Selts 2020 Muuga  aedlinna  asumi  kogukonna  koondamine  ja  kaasamine  läbi erinevate ühistegevuste
ja  ürituste.  Kogukonna teadlikkuse suurendamine Muuga  Seltsi  tegevustest.  Koostöö
edendamine Maardu Linnavalitsuse ja teiste lähiümbruse vabaühendustega.
800
ONA MTÜ Dekoratiivse süda meisterdamise meistriklass Maardu naiste kaasamine ühistegevustesse 320
MTÜ Klubi Arhideja Rahvatantsude arendamine Maardus Rahvatantsude kultuuri säilitamine ja arendamine Maardus 1075
ONA MTÜ Kevadpüha meisterdamine Maardu naiste kaasamine ühistegevustesse 110
ONA MTÜ Naistepäeva meisterdamine Maardu naiste kaasamine ühistegevustesse 110
MTÜ Emade linn Meistriklass „Meisterdame sõbrapäevaks" Võrgustike loomine ja arendamine. Peredele suunatud avalik ühe päeva jooksul toimuv sündmus, kus pakutakse kõigile pereliikmetele eakohase hariva ja elamuslike vaba aja tegevus. 150
MTÜ Klubi Arhideja Koor "Raduga" esinemine Irus Tervise toetamine positiivsete emotsioonide ja esinemise abil 75
Maardu Linna Raamatukogu "Raamatukogu - uue sajandi teabevõimalused" Aidata Maardu linna elanikel 55+ omandada vajalik arv teadmisi ja oskusi, mis on tarvilikud tööks arvutis ja Internetis.  800
MTÜ Emade linn Riigikogu ekskursioon  Laiendada Maardus elavate perede teadmisi Eesti kohta. Ekskursioon annab kokkuvõtva ülevaate Riigikogust. Fookuses on Toompea lossi ajalugu, Riigikogu struktuur ja igapäevatöö.  120
MTÜ Klubi Arhideja MTÜ laulukoor Raduga 20 aasta jubeliüüritusel  koosolek. Suur 20 aasta juubelikontsert,mille korraldaja on MTÜ laulukoor Raduga. Esinevad ka Klubi Arhideja seniooride tansurühm ELURÕÕM,kutsutud külastajana. 200
MTÜ Harmony "Bella" tantsurühma kostüümide loomine linna üritustel esinemiseks "Bella" tantsurühma kostüümide loomine linna üritustel esinemiseks 1200
Maardu Linna Raamatukogu Suve loominguline programm "Linn, kus ma elan. Maardu – 40!" Edendada hoolivat suhtumist oma linna, läbi  ajalugu uurides . Noorema põlvkonna kultuuri, keelte, traditsioonide vastu huvi arendamine kirjanduse lugemise kaudu, arhiividokumentide uurimise, kasutamine Interneti-ressursside jne. 350
MTÜ  JAGORY Maardu-F-Eestis-2020 Kultuuridevahetus, kuntsi populariseerimine, rahvusvahelised suhted 960
Ilona Andrejeva Laste Liiklusvahendite paraad Lõbus perekondlik ajaveetmine 430
MTÜ Emade linn Muuga tervisejooks ja -kõnd Ürituse eesmärk on suurendada liikumisharrastusega tegelejate osakaalu Maardu linnas, tõsta
liikumise ja sportimise alast teadlikkust ning panna inimesed rohkem märkama sporti ja
liikumisharrastust.
450
Eesti Teatri- ja Draamahariduse Selts Rakendusteatri projekt „Maardu noorte filmiprojekt" Selle rakendusteatri* projekti tulemusena valmib lühifilm, mille ideeautorid ja teostajad on 10 - 16-aastased Maardu eesti- ja venekeelsed noored. Noori juhendavad selles (3 kuu jooksul) Eesti teatri- ja filmiprofessionaalid. 60
MTÜ Klubi Arhideja Osalemine "Uus Laine" konkurssil Lindakivis Maardu seniooride esitlus Tallinnas 70
MTÜ Emade linn Laternamatk Peredele suunatud laternamatk on sportlik vaba aja veetmise võimalus, mis ühendab endas tervislikku liikumist, ilusat vaadet ning huvitavat ekskursiooni esimese advendi puhul. 350
MTÜ Kindel Tulevik Kogukond algab minust Antud projekti eesmärk on teadlikumad eri rahvusest noored, kes mõtestavad oma rolli kogukonna lõimujana ja panustavad sidusa kogukonna tekkimisse Maardus.  520
MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME Maardu Toidupanga projekt Suurpuhastuse korraldamine Maardu Toidupangas. Vabatahtlike tänuüritus. 700
MTÜ Emade linn Jõulueelne pidulik meistriklass Võrgustike loomine ja arendamine. Emadele suunatud avalik ühe päeva jooksul toimuv sündmus, kus pakutakse hariv ja elamuslik vaba aja tegevus. 150
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Maardu Peaingel Miikaeli KogudusMTÜ Vitraaži õpituba Vitraaži ajalugu on väga pikk ulatudes keskaega, mil alustati kirikute ehitusega. Aknapinnad kaeti algselt kivi-, hiljem tinaraamidesse paigutatud värviliste klaasidega, millele olid maalitud piiblistseenid. Koos gooti kirikute ehitusega vähenesid seinapinnad ja asemele tuli veelgi rohkem  pühalikku värvilist valgust külvavaid  vitraažaknaid. 370