Tungivalt palume kõigil võimalusel kasutada avalduste ja taotluste esitamiseks E-VORME JA BLANKETTE
   Korraldatud jäätmevedu- esita taotlus!                                                  Kohtkompostimise taotlus       Ühismahuti kasutamine