Uudised

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale

Teenistusülesanded:

 • Keskkonnaalaste seadustega kohalikele omavalitsustele pandud ülesannete täitmise korraldamine ja koordineerimine linna haldusterritooriumil
 • Keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamine linna territooriumil
 • Keskkonnaalaste kooskõlastuste ja seisukohtade andmine.
 • Keskkonnaseisundi jälgimine linna haldusterritooriumil,  sh perioodiline kontroll keskkonnaohtlike objektide üle.
 • Loomakaitseseadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamine.
 • Raieloa taotluste menetlemine ja lubade väljastamine vastavalt kehtestatud korrale.

Nõudmised kandidaadile:

 • Erialane kõrgharidus (võib olla omandamisel).
 • Eesti keele oskus C 1 tasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • Tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
 • Ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • Hea suhtlemis-, eneseväljendus – ja läbirääkimisoskus;
 • Pingetaluvus,  otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnas;

Kasuks tuleb :

 • riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemus;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
 • haldus- või/ja väärteomenetluse läbiviimise kogemus.

Omaltpoolt pakume:

 • 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • 3 palgasäilitamisega tervisetaastamise päeva aastas;
 • sporditoetust;
 • huvitavat töövaldkonda ja põnevaid väljakutseid;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi

Konkursil osalemiseks esitada CV, sooviavaldus (koos kinnitusega , et ei esine asjaolusid mis välistavad ametniku teenistusse võtmise) ja haridust tõendava dokumendi koopia aadressile: andres.podra@maardu.ee hiljemalt  16.06.2022

 

Täiendav info: tel 6060753 või andres.podra@maardu.ee