Uudised

Kirjandus erivajadustega inimestele Eesti Pimedate Raamatukogust

Eesti Pimedate Raamatukogu (Suur-Sõjamäe 44a, 11415 Tallinn) teenindab nägemispuudega või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesi. Kõik Eesti Pimedate Raamatukogu teenused on lugejatele tasuta.

Raamatukogu kasutab autoriõiguse seaduses sätestatud teose vaba kasutamise reegleid ega maksa autoritele tasu. Autoritasu maksmiseta on lubatud teose reprodutseerimine, levitamine ja üldsusele suunamine puuetega inimeste huvides viisil, mis on otseselt seotud nende puudega, tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke. Seetõttu on lugejaks registreerimiseks vajalik esitada koos isikut tõendava dokumendiga tõend trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haiguse kohta. Alla 16-aastase lapse puhul on nõutav ka lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek.

Lugejaks registreeritakse avalduse alusel. Registreerimisavalduse ja lapsevanema või hooldaja nõusoleku vormi leiab raamatukogu kodulehelt www.epr.ee. Neil, kes soovivad, et registreerimisavaldus saadetakse postiga koju, tuleks helistada telefonile 674 8212, kirjutada e-posti aadressile laenutus@epr.eevõi täita kodulehe e-teenuste osas olev vorm.

Täidetud ja allkirjastatud registreerimisavalduse ning koopiad nõutud dokumentidest võib saata raamatukogule postiga, digiallkirjaga avalduse ja dokumentide skaneeritud koopiad aga e-postiga.

Eesti Pimedate Raamatukogu lugejate hulgas on kõige populaarsemad heliraamatud. Laenutuses on üle 3400 nimetuse eesti- ja võõrkeelseid heliraamatuid ning nende arv kasvab pidevalt. Teoste lühitutvustused leiab kodulehel olevast Raamatututvustaja nimestikust.

Heliraamatute laenutamine toimub raamatukogus kohapeal, postiga või raamatukogudevahelise laenutuse teel. Lugeja võib korraga laenata kuni 5 heliraamatut 30 päevaks. Enamikku CD-del heliraamatuid laenutatakse mittetagastatavatena. Need saadetakse lugejatele vastavalt tellimustele posti teel koju iga 2 nädala tagant ning neid raamatukogule tagastama ei pea.

Eesti Pimedate Raamatukogu lugejatel on ligipääs Veebiraamatukogule http://veebiraamat.like.ee/veebiraamat/. See on raamatukogu veebikeskkond, mis võimaldab heliraamatute allalaadimist ja voogedastusena kuulamist. Veebiraamatukogus saab praegu kuulata üle 2400 audioraamatu.

Kogus olevatest heliraamatutest enamik on valmistatud vastavalt DAISY (Digital Accessible Information System) standardile, kuid leidub ka mp3-vormingus raamatuid. DAISY standardi järgi valmistatud heliraamatud pakuvad kasutajatele mitmeid võimalusi, mida teistel audioraamatutel ei ole. Lisaks teksti kuulamisele on selles liikumiseks võimalik kasutada peatükke ja fraase ning lisada järjehoidjaid. Neid audioraamatuid saab kuulata DAISY-pleieri või arvutiga.

DAISY-pleieri suur eelis tavalise CD-pleieriga võrreldes on tema mälu, mis jätab meelde, kus heliraamatu kuulamine pooleli jäi ja võimaldab hiljem samast kohast edasi kuulamist. Hõlpsalt kasutatavad aparaadid on loodud, arvestades pimedate inimeste vajadusi – nupud on reljeefsed ja hästi eristatavad. DAISY-pleiereid müüb soodushinnaga tehnilise abivahendina neile, kellel on isikliku abivahendi kaart, MTÜ Jumalalaegas abivahendikeskus Silmalaegas (www.silmalaegas.ee, telefon 5383 8129 ja e-post silmalaegas@laegas.ee).

Lugupidamisega

Priit Kasepalu,

Eesti Pimedate Raamatukogu teabejuht