Uudised

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi personalispetsialisti ametikohale

Teenistusülesanded:

 • Linnavalitsuse personalitöö korraldamine, planeerimine ning  personalipoliitika kujundamine ja elluviimine;
 • Personalivajaduse analüüsimine, värbamise ja valiku üldiste põhimõtete väljatöötamine ning personali värbamise ja valiku läbiviimine koostöös struktuuriüksuste juhtidega;
 • Personaliarvestuse pidamine ja personalidokumentide vormistamine, sh teenistujate andmete haldus, tööajaarvestus, puhkusekorraldus, koolituste ja lähetuste korraldamine;
 • Ametijuhendite koostamine koostöös struktuuriüksuste juhtidega;
 • Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse, sh TÖR andmete ja muudatuste esitamine;
 • Töövaldkonna kirjadele ja teabenõuetele vastamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • Kõrgharidus
 • Eesti keele oskus C 1 tasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • Tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
 • Ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • Hea suhtlemis-, eneseväljendus – ja läbirääkimisoskus;
 • Pingetaluvus,  otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnas;

Kasuks tuleb :

 • riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemus;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omaltpoolt pakume:

 • 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • 3 palgasäilitamisega tervisetaastamise päeva aastas;
 • sporditoetust;
 • huvitavat töövaldkonda ja põnevaid väljakutseid;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi

Konkursil osalemiseks esitada CV, sooviavaldus (koos kinnitusega , et ei esine asjaolusid mis välistavad ametniku teenistusse võtmise) ja haridust tõendava dokumendi koopia aadressile: julia.saveljeva@maardu.ee  hiljemalt 18.10.2023