Kohtkompostimise taotlus

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmed

Biojäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja väikeelamutes võimalusel kompostida tekkekohas vastavalt eeskirja nõuetele. Korteriühistutel (alates 5 korterist) on biojäätmete kompostimine keelatud. Väikeelamud, kellel kompostimisvõimalus puudub ja korteriühistud (alates 5 korterist) on kohustatud biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed üle andma jäätmevedajale.

Biojäätmed tuleb paigutada biojäätmete konteinerisse lahtiselt, pakitult paberist kotti või täielikult biolagunevasse kotti.

Kui kinnistul on tagatud biolagunevate jäätmete tekkekohal ringlussevõtt ehk kompostimine:

  • võib linnavalitsuse nõusolekul vormikohase taotluse alusel biolagunevate jäätmete korraldatud jäätmeveoga kogumisest vabastada;
  • võib väikeelamutes segaolmejäätmeid vormikohase taotluse alusel regulaarselt ära vedada harvem kui eeskirja lisas esitatud jäätmemahutite tühjendussagedusega, kuid mitte harvem kui üks kord 4 nädala jooksul. 

KUIDAS ESITADA KOHTKOMPOSTIMISE TAOTLUS

 1. Esitada taotlus veebipõhises iseteeninduskeskkonnas EVALD

  • Siseneda veebikeskkonda  E V A L D
  • Vali – Minu jäätmetekkekohad
  • Vali taotlusliik
  • Täida ning esita taotlus
  • Lisada pilt kompostrist

2. Teise võimalusena saab esitada taotlus täidetud ja allkirjastatud vormina

Taotluse vorm allalaadimiseks: Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kompostimise taotlus (.rtf)

  • Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud vorm saatke e-postiga aadressile linnavalitsus@maardu.ee
  • Lisage pilt kompostrist
  • Täidetud ja käsitsi allkirjastatud vorm esitada linnavalitsusse: Maardu linn Kallasmaa tn 1.

3. Taotlus saab esitada e-vormina