Jäätmeveost vabastamine

Jäätmevaldajal, kes kasutab kinnistut suvilana, on võimalik esitada taotlus korraldatud jäätmeveost hooajaliseks vabastamiseks. Hooajalise vabastamise korral peab jäätmevaldaja olema korraldatud jäätmeveoga liitunud vähemalt perioodil 1. maist 31. oktoobrini.

Jäätmevaldajal, kes kinnistul ei ela või kinnistut ei kasuta, on õigus esitada Maardu Linnavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.

Erandkorras võib linnavalitsuse pädev ametnik lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud taotluse alusel kuni 5 aastaks korraldatud jäätmeveoga vabastatuks või hooajaliselt vabastatuks.

KUIDAS ESITADA TAOTLUS

1. Esitada taotlus veebipõhises iseteeninduskeskkonnas EVALD

  • Siseneda veebikeskkonda E V A L D
  • Vali – Minu jäätmetekkekohad
  • Vali taotlusliik
  • Täida ning esita taotlus

2.  Teise võimalusena saab esitada taotlus täidetud ja allkirjastatud vormina.

Taotluse vorm allalaadimiseks Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus (.rtf)        

  • Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud vorm saatke e-postiga aadressile linnavalitsus@maardu.ee
  • Täidetud ja käsitsi allkirjastatud vorm esitada linnavalitsusse Maardu linn Kallasmaa tn 1.