Korraldatud jäätmeveo teenus

Alates 01.04.2023 kehtivad hinnad.
Alates 1.aprillist 2023 on Maardu linnas järgmiseks viieks aastaks uus jäätmevedaja – riigihanke võitis Eesti Keskkonnateenused AS. Ettevõttel on vastavalt kontsessioonilepingule ainuõigus vedada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmeid, paberit ja kartongi, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ja suurjäätmeid.
 
Jäätmevedaja saadab kõigile korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusega isikutele märtsikuu jooksul e-posti aadressile või posti teel tutvumiseks ja allkirjastamiseks uued jäätmeveolepingud ning infomaterjalid. 
 
Lepingusõlmimine (märtsikuu)        
-Digitaalselt
-Paberlepinguna
 
Üldinfo
 
Kuni 01.04.2023 kehtivad hinnad

Maardu Linnavalitsuse 07.11.2017 korraldusega nr 726 „Riigihanke "Teenuse kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Maardu linnas" (viitenumber 189913) pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine" tunnistati edukaks AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (registrikood 10450572) pakkumine ja otsustati sõlmida AS-ga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus  hankeleping korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmiseks.  

Hankeleping on sõlmitud  30.11.2017 ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus alustab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedu Maardu linnas alates 01.03.2018.a.  Korraldatud jäätmeveo ainuõigus anti viieks aastaks. Leping kehtib kuni 28.02.2023.a. Veopiirkonnaks on kogu Maardu linna haldusterritoorium. Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01), paber ja kartong (jäätmekood 20 01 01), biolagunevate jäätmed (jäätmekood 20 01 08 ja 20 02 01) ja suurjäätmed (jäätmekood 20 03 07). 

Korraldatud jäätmeveo hinnad alates 01.03.2018

Jäätmeliik

Mahuti tüüp (m3)

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta,

eurot

Teenustasu hind

jäätmete

ühekordse käitlemise

eest koos

käibemaksuga,

eurot

 

 

 

 

 

Segaolmejäätmed

150 l kott

2,32

2,78

0,14

2,08

2,50

0,24

3,00

3,60

0,37

3,52

4,22

0,6

4,64

5,57

0,66

5,11

6,13

0,8

5,24

6,29

1,1

7,20

8,64

1,3 (süvamahuti tüüp)

6,19

7,43

2,5

11,90

14,28

3,0 (süvamahuti tüüp)

12,50

15,00

4,5

16,07

19,28

5,0 (süvamahuti tüüp)

17,85

21,42

 

Kompostivad

biolagunevad

jäätmed

0,14

0,00

0,00

0,24

0,00

0,00

0,37

0,00

0,00

1,3 (süvamahuti tüüp)

0,00

0,00

 

Vanapaber  ja kartong

0,6 - 0,66

0,00

0,00

0,8

0,00

0,00

2,5

0,00

0,00

1,3 (süvamahuti tüüp)

0,00

0,00

3,0 (süvamahuti tüüp)

0,00

0,00

Suurjäätmed

1 

0,00

0,00

 

 Info hindade ja käitlusteenuste osutamise tingimuste kohta leiate ka Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i kodulehelt www.tjt.ee