Uudised

« Tagasi

Saha-Loo tee 5 ja 5a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Saha-Loo tee 5 ja Saha-Loo tee 5a kinnistute ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 20.09.2022 korraldusega nr 533. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused tootmis-laohoonete ja büroohoone(te) rajamiseks, lahendada juurdepääsude, parkimise, haljastuse ja servituutide seadmise küsimused. Detailplaneeringu ala suurus on ligikaudu 0,99 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse mõlemale detailplaneeringuga hõlmatud kinnistule ette näha ehitusõigus kuni kahele tootmis-laohoonele ja/või büroohoonele ehitisealuse pinnaga kuni 2290 m2, kõrgusega kuni 2 korrust või kuni 16 m. Täpsed hoonestusmahud ja -lahendus ning juhtotstarvete osakaal selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Täpsemalt on planeeringulahenduse ja menetluse käiguga võimalik tutvuda detailplaneeringu kodulehel: https://maardu.ee/sahaloo