Vastuvõtuajad

 

 Tungivalt palume kõigil, kel on olemas dokumentide digiallkirjastamise võimalus, kasutada avalduste ja taotluste esitamiseks elektroonilisi vorme ja blankette lingil https://maardu.kovtp.ee/et/blanketid.

Paberkandjal allkirjastatud taotlusi saab edastada linnavalitsusse ka tavapostiga aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, Maardu 74111, Eesti. Blanketid asuvad lingil https://maardu.kovtp.ee/et/blanketid

Füüsiline vastuvõtt ilma eelregistreerimiseta säilib sotsiaalabi osakonnas ja rahvastikuregistris vastuvõtu aegadel.

Sotsiaalabiosakond

ESMASPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.30

KOLMAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.30

Rahvastikuregister

TEISIPÄEVITI KL 14.00 – 16.30

NELJAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 17.00

REEDETI  KL 9.00 - 12.00

Jurist

TEISIPÄEVITI KL 14.00 – 17.00

NB! Augustis 2022 juristi vastuvõttu ei toimu.

 Teised ametnikud võtavad inimesi vastu eelregistreerimise alusel. Ametnikuga kohtumiseks tuleb selleks eraldi kokku leppida aeg telefoni või emaili teel. Ametnike kontaktid https://maardu.kovtp.ee/et/kontakt

NB!  Linnavalitsuse spetsialistiga kohtumisele tohib tulla vaid täiesti tervena ja haigussümptomiteta.

Hoolime ja hoiame üksteist!

Lisainfo:

Valvelaud: tel 60 60 727

Rahvastikuregister: tel 60 60 705

Sotsiaalabi osakond: tel 60 60 747, 60 60 712, 60 60 720

Jurist: 60 60 736

Maardu Linnavalitsuse tööaeg :

E- N: 08.15 - 17.00

Lõunavaheaeg: 13.00 - 13.30

R 08.15 - 13.00

Linnapea Vladimir Arhipov

E 15.00 - 17.00

Valdkonnad: üldjuhtimine, arengukava, eelarvestrateegia, linna eelarve ja rahandus, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine, kriisireguleerimine, avalik kord, õigus- ja korrakaitse, sisekontrolli korraldamine, avalikud suhted, välissuhted, sise- ja väliskommunikatsioon, linna äriühingud, kodanikeühendused, linna esindamine riigi, maakonna ja  omavalitsusliitude tasandil, muude seaduse ja linna põhimäärusega pandud ülesannete täitmine. 

Eelregistreerimine telefonil: 6060702
linnavalitsus@maardu.ee

Linnavolikogu esimees: Ailar Lyra (kab.214)

K 14.00-16.00
Valdkonnad: linnavolikogu töö korraldamine
Eelregistreerimine telefonil 6060717
linnavolikogu@maardu.ee

Abilinnapea Aleksander Frosch (kab.213)

T 15.15 - 17.00

Valdkonnad: tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus),   säästlik areng, keskkond ja keskkonnakaitse, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas.

Abilinnapea Aurika Sin (kab.212)
K 15.00-17.00
Valdkonnad: haridus, noorsootöö, sotsiaalabi- ja tervishoid, sotsiaalteenused ja –hoolekanne, lastekaitse, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna esindamine riigi, maakonna, omavalitsusliitude tasandil valdkonnaga seotud küsimuste lahendamisel. 
 
Linnavalitsuse liige Igor Jermakov (Keemikute 12b, Maardu Vaba Aja Keskus)
E 15.00-17.00
Kultuurivaldkonnaga seonduvad küsimused
tel 56477072 
 
Linnasekretär: Julia Savelejeva (kab.205 

N 15.00 - 17.00
tel 6060707
Valdkonnad: Maardu linna õigusaktid, linnavalitsuse asjaajamine, tõestamistoimingud

Tasuta juriidiline nõustamine 

Edaspidi toimub Maardu linna elanikele õigusalastes küsimustes telefoninõustamine teisipäeviti kell 14.00 - 17.00 numbril 6060736. 

NB! Augustis 2022 juristi vastuvõttu ei toimu.

Sotsiaalabiosakond (sotsiaalteenused, konsultatsioonid, taotlused toetuste saamiseks):

Juhataja: (kab.105)
E 14.30 - 16.30
K 10.00 - 12.00


Sotsiaaltöö spetsialistid (kab. 104)
E 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
K 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30

Linna arengu ja majandusosakond  (kab. 101, 216, 218)

(Maardu linna arengukava koostamine, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, tööhõive ja ettevõtluse koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus), linnavara,  säästlik areng, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades.)

E 15.30 - 17.00
N 09.00 - 13.00

Linna arengu ja majandusosakond juhataja (214a)

T 16.00 - 17.00

Elanike register ja sündide registreerimine

14.00 – 16.30
09.00 - 12.00; 14.00 – 17.00
R 09.00 - 12.00

Tel. 6060705, kab:103