Jäätmemajandus

Maardu linnas on korraldatud nõuetekohane jäätmevedu.
Jäätmete kogumine toimub liigiti. Segaolmejäätmete kõrval kogutakse: vanapaberit ja kartongi, taaskasutatavaid jäätmeid (piima- ja mahlakartong, metall-, plast- ja klaaspakend), ohtlikke jäätmeid (elektroonikaromu, vanad värvid, õlid, luminestsentslambid, väetised jne), biolagunevaid jäätmeid, suuremõõtmelist prügi.

Kallavere elupiirkonnas kasutusele võetud sügavkogumismahutid. Mahutid on kaasaegsemad, esteetilisema välimusega, suurema mahutavusega, paremini täituvad, pealt isesulguvad ning nn keldriefektiga (talvel ei külmu konteineri sisu, suvel ei kuumene ega tekita lõhnareostust).

Eesmärgiga vähendada olmejäätmete kogust, elanike väljaveokulusid ning edendada taaskasutatavate jäätmete uuesti kasutusele võtmist, on rajatud taaskasutatavate jäätmete kogumispunktid, kuhu elanikud saavad taaskasutusse anda kõik olmetaara (joogi- ja muu pakend, klaas, metall, plast, kile, tetrapakendid, jne). Jäätmete äraandmine on tasuta, kui kogutakse vastavalt juhisele. Väljavedu toimub Pakendiringluse, ETO (Eesti Taaskasutusorganisatsioon) ja TVO (Tootjavastutuseorganisatsioon) kuludega.

Muugale on ehitatud jäätmejääm KIK-i abiga, kus võetakse vastu sorteeritud jäätmed, olmetaarat, betooni, kivi, lehtklaasi, klaasi, ohtlikke jäätmeid, elektroonikaromu ja vanarauda. Eraldi tasu eest võetakse vastu ehitusjäätmeid, biojäätmeid ja kasutatud mööblit.

Kallavere elupiirkonnas asub kasutatud rehvide vastuvõtupunkt ja ohtlike jäätmete kogumispunkt.