Maardu linna teedevõrk

Maardu linnas on teid ja tänavaid kokku 122 km, kõnniteid on 14 km ja kergliiklusteid 17 km.

Asfaltteid on Maardu linnas 60 km, millest 3 km pikkune sõidutee paikneb kinnisel alal ehk Muuga sadama maa-alal. Koos vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusega rajati Muugal freespurukattega teid kokku 57 km ja samas on ka 2 km kruusateid. On loodud Maardu tänavate ja teede register.

Teede ja tänavate sulgemise luba

Füüsiline isik, juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus (edaspidi sulgeja) on kohustatud taotlema Maardu linna üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, parkla, puhkeala (edaspidi territoorium) sulgemise või osalise sulgemise teede ja tänavate sulgemise loa (edaspidi sulgemisluba) ehitus- ja remontööde või avalike ürituste (laadad, näitused, spordivõistlused, reklaamüritused, kontserdid, etendused, tantsuõhtud, filmivõtted ja muud sellised üritused) korraldamisel, kui sellega kaasneb territooriumi sulgemine või osaline sulgemine avalikuks kasutamiseks.

Teede ja tänavate sulgemise taotluse registreerimine toimub  Maardu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakonnas Kallasmaa 1, kab. 216. tel. 6060721, e-mail vitali.rytsov[ät]maardu.ee

Taotlusi võetakse vastu ainult allkirjastatult (sh digitaalselt) ja koos liikluskorraldusskeemiga.

Seotud: 

Kontakt:

  • Vitali Rõtšov, 60 60 711, vitali.rytsov[ät]maardu.ee

Regulatsioon