Uudised

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise linnavara kasutusse andmiseks eesmärgiga rajada parkimisplats sõiduautodele

Maardu Linnavalitsus korraldab kirjaliku pakkumismenetluse Maardu linna omandis oleva Vana- Narva maantee L14 ja Vana-Narva maantee L15 asuva kinnistu (registriosa 14396202) osaliseks kasutusse andmiseks. Kasutusse antakse (rendile) Maardu linnas, Vana-Narva maantee L14 katastriüksusest (katastritunnus: 44601:001:0359) ligikaudu 2500 m² suurune maa-ala (edaspidi Maa-ala) eesmärgiga rajada Maa-alale sõiduautode parkla. Maa-ala kasutusele võtja kohustub rajama Maa-alale oma vahendite arvelt asfaltbetoonkattega sõiduautode parkla vastavalt enampakkumise tingimustele.

Kirjalikud pakkumised esitada eesti keeles suletud ümbrikus ja edastada aadressil Kallasmaa tn 1, Maardu linn, Harjumaa, administraatori kätte või posti teel (Kallasmaa tn 1, Maardu linn, Harjumaa 74111) hiljemalt 09.06.2022. Ümbrikule palume märkida märgusõnaks „Vana-Narva parkla".

Maa-ala antakse kasutusse 30 (kolmekümneks) aastaks. Maa-ala antakse kasutusse tasu eest. Tasu suuruseks on ühes kuus parimaks pakkumiseks tunnistatud pakkumises näidatud tasu suurus. Maa-ala kasutusse andmise alghind on 0,18 €/m2 (edaspidi Tasu). Tasu korrigeeritakse kord aastas eelmise kalendriaasta keskmise tarbijahinnaindeksi muutuse võrra. Tasu muudetakse hiljemalt 30 päeva jooksul pärast vastava info avalikustamist Statistikaameti või selle funktsiooni täitva riikliku asutuse poolt;

Enampakkumise osavõtutasu suurus on 100 eurot. Osavõtutasu ei tagastata. Enampakkumise tagatisraha on 1000 eurot. Rendilepingu oluliste tingimustega, kirjaliku enampakkumise tingimustega ja maa-ala plaaniga saate tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/parkla