Uudised

« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek

Rõikheina tee 22 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 13.07.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Rõikheina tee 22 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada olemasoleva aiamaja ning püstitada kinnistule uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 09.04.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu

Korralduse eelnõu lisa 1 (tingimused)

Korralduse eelnõu lisa 2 (skeem)

 

Muuga aedlinna tänavavalgustuse projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 01.09.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Muuga aedlinna kinnistutele tänavavalgustuse projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistute omanik viia tänavavalgustuse taristu uudsele LED-valgustuse tehnoloogiale.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 09.04.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu

Korralduse eelnõu lisa 1 (tingimused)

Korralduse eelnõu lisa 2 (skeem)

 

Kallavere ÜVK projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 02.09.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kallavere piirkonna kinnistutele vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistute rajada sademevee-, vee- ja kanalisatsioonitorustikud kogu Kallavare piirkonnas.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 09.04.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu

Korralduse eelnõu lisa 1 (tingimused)

Korralduse eelnõu lisa 2 (skeem)

 

Nurmevälja tn 6 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 19.09.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks detailplaneeringu olemasolul Nurmevälja tn 6 kinnistule tootmishoone projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik viia detailplaneeringu järgsed katastriüksuste piirid vastavusse ning lammutada olemasoleva ehitise ning püstitada Nurmevälja tn 6 kinnistule uue tootmishoone.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 09.04.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu

Korralduse eelnõu lisa 1 (tingimused)

Korralduse eelnõu lisa 2 (skeem)